top of page
חיים שפיר

בספרו החדש, המשחק האנושי, הוא חולק עם הקורא את השקפותיו על חומר ורוח מנקודת מבטו כיוצר משחקים, כמו גם תהיות חדשות שאף פעם לא חדלות לרתק אותו.

עיסוקו של חיים שפיר כמפתח משחקים מפגיש אותו מדי יום עם שאלות מסקרנות אודות מציאות ואשליה, מזל וגורל, הצלחה וכישלון, עצב וחדווה, כבוד והשפלה, יריבות ואהבה. התשובות המרתקות שגיבש לאורך שנים של קריירה חובקת עולם סללו את דרכו למעמדו כאחד מיוצרי המשחקים המצליחים והמוערכים בעולם וכדובר מבוקש בנושאי משחקים ויצירתיות.

book_mock_haim_page.png

בספרו החדש, המשחק האנושי, הוא חולק עם הקורא את

השקפותיו על חומר ורוח מנקודת מבטו כיוצר משחקים,

כמו גם תהיות חדשות שאף פעם לא חדלות לרתק אותו.

bottom of page